Ordinul 5379 Metodol cadre didactice de sprijin/itinerante

Moderators: camel, moderators

Postby dora » Thu Mar 17, 2011 8:34 pm

luni, 7 aprilie 2008
Profesorul de sprijin – o problemă ?


În cadrul Grupului Şcolar Târgu Lăpuş, la un efectiv de elevi înscrişi în clasele din ciclu primar în număr de 200 elevi, 14 elevi sunt cu dificultăţi de învăţare, iar în ciclu gimnazial figurează înscrişi un număr de 323 elevi din care 10 au dificultăţi de învăţare.


Însă de cele mai multe ori nu se ştie de fapt cu ce se ocupă profesorul de sprijin, poate că acest lucru explică de ce Judeţul Cluj are 94 posturi de profesor de sprijin, în judeţul Maramureş sunt numai două catedre de profesor de sprijin.

Studiind metodologia de funcţionare a catedrelor de profesor de sprijin/itinerant se poate observa că:
a) o normă de 16 ore pentru 8-12 copii/elevi cu cerinţe educative speciale de grădiniţă/clase din unităţi de învăţământ obişnuit, la acelaşi nivel/palier de studii, echivalentă normei de predare în conformitate cu prevederile art. 43 lit. din Legea nr. 123/1997;
b) o normă de 16 ore pentru 4-6 copii/elevi cu deficienţe severe/asociate integraţi în grupe/clase din şcoala obişnuită la solicitarea expresă a părinţiilor, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 586/1990;
c) dacă numărul de elevi este mai mic decât cel de 8-12 copii/elevi, catedra se poate fragmenta, această situaţie incluzând cumulul sau plata cu ora;
d) cel puţin jumătate din activitatea din cadrul celor 16 ore se desfăşoară în grupă/clasă, în timpul activiţăţilor/lecţilor de predare-învăţare, în parteneriat cu educatoarea/învăţătoarea sau profesorul de la grupă/clasă,în situaţiile în care se constată că există probleme de înţelegere;
e) numărul de ore de activitate în grupă/clasă este stabilit de cadrul didactic de sprijin/itinerant împreună cu cel de la grupă/clasă;
f) celelalte ore din normă se pot desfăşura:
- în centru de resurse;
- în săli multifuncţionale din unitate de învăţământ unde este înscris copilul;
- în familia copilului asistat;
- în instituţii din comunitatea locală (palate ale copiilor, biblioteci, cinematografe, teatre, circ etc.), în care însoţeşte copii/elevii în diverse contexte educaţionale.
g) normarea posturilor de cadru didactic de sprijin/itinerant se va face ]n cadrul numărului total de catedre şi posturi didactice ale învăţământului preuniversitar din judeţul/sectorul respectiv;
h) profesorul de sprijin/itinerant realizară în cadrul celor 16 ore, reprezentând norma didactică de predare, programul săptămânal de asistenţă educaţională în funcţie de:
- necesităţile elevului;
- rezultatele evaluărilor periodice;
- cerinţele grupului de elevi asistaţi;
i) profesorul de sprijin/itinerant orientează către comisia internă de evaluare continuă toţi acei copii/elevi care au cerinţe educative speciale şi nu beneficiază de servicii educaţionale de sprijin.


În oraşul Târgu Lăpuş, în anul şcolar 2006/2007 a funcţionat, ca cumul/plata cu ora, un singur caz de profesor de sprijin, asistatul fiind un copil de nouă ani, care a beneficiat de 4 ore pe săptămână conform hotărârii nr. 5771/05.09.2006 privind expertiza şi orientarea şcolară a elevului care necesită protecţie specială.


De menţionat că subiectul are diagnosticul: retard psihic, întârziere în dezvoltarea limbajului, anemie hipocromă, cataractă congenitală.
Comportamentul cognitiv
- copilul întâmpină mari greutăţi în identificarea unor poziţii spaţiale, în percepţia însuşirii obiectelor: lungime mărime, greutate culoare;
- percepţia temporală, noţiuni de orientare temporală în achiziţie:diferenţierea momentelor zilei se face lacunar, nu face,diferenţierea anotimpurilor anului şi a lunilor aferente lor, de asemenea nu diferenţiază zilei săptămânii şi nici succesiunea lor;
- activitatea de memorie şi gândire: operarea mentală asupra unor noţiuni generale cu denumirea de noţiuni subordonate,cât şi definirea unor noţiuni nu se realizează; copilul nu dispune de capacitatea de analiză, de comparare şi de sesizare a asemănărilor dintre noţiuni.
Comportamentul verbal
- copilul răspunde la întrebări folosind corect acordul subiectului cu predicatul, utilizând categorii de reguli gramaticale
- copilul prezintă dificultăţi de pronunţie
Comportamentul motor
- poziţia de echilibru:copilul execută mişcările cu greutate, deseori se dezechilibrează (stă într-un picior, dar nu sare, schimbă cu greutate piciorul);
- mersul echilibrat: copilul nu merge corect în cerc şi pe linia frântă depăşeşte adesea linia;
- coordonarea oculo-motorie: nu desenează după modelul dat nici o figură geometrică şi nu denumeşte figurile geometrice după model;
- coordonare generală corp-segmente: copilul nu efectuează corect mişcări de orientare în schema corporală proprie;
Comportamentul socio-afectivă
- nu manifestă deprinderi de autoservire, igienă personală, simţul ordini, prezentând manifestări de dependenţă.
- activitatea de joc: grad de interes scăzut şi participare involuntară.
- relaţiile cu adulţii şi copii: copilul comunică destul de uşor cu persoanele adulte străine răspunzând cu greutate la solicitările acestora
De menţionat că în prezent , copilul este încadrat în învăţământul special, clasa a II-a.


Prof. Nicoleta Daniela IONESCU
Şcoala Generală Pentru Copii Cu Deficienţe
Tg-Lăpuş
http://jurnalsindical.blogspot.com/2008 ... oblem.html
dora
 
Posts: 3779
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Postby dora » Tue Jun 28, 2011 9:13 pm

Profesor de sprijin pentru elevii care învaţă greu
Marţi, 02 Noiembrie 2010

Autor: Cristina Olivia Moldovan

Pentru ca un copil cu probleme de învăţare să primească ajutor de la un cadru didactic specializat, părinţii trebuie să facă o cerere la Protecţia Copilului. Dacă e nevoie de logoped, procedura e mai simplă.

Elevii cu ADHD sau tulburări din spectrul autist, cei cu deficienţe mintale, cu tulburări în achiziţiile şcolare, cu sindrom Down sau diverse deficienţe fizice au dreptul de a fi asistaţi sau îndrumaţi gratuit de un profesor de sprijin.

Primul pas pe care trebuie să-l facă părinţii unui copil cu dificultăţi de învăţare este să se adreseze Comisiei pentru Protecţia Copilului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din fiecare judeţ şi sector.


În urma unei evaluări, comisia eliberează un certificat pe care părintele îl duce la şcoală, iar pe baza acestui act directorul şcolii solicită inspectoratului şcolar un profesor de sprijin.

62 de profesori la 650 de elevi, în Bucureşti

Adrian Cozma, inspector de specialitate pentru învăţământul special în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, spune că profesorii de sprijin lucrează cu cei mici pe baza unui plan de intervenţie personalizat, în funcţie de problemele şi capacităţile fiecăruia, iar lecţiile se desfăşoară fie la şcoala micuţului, fie la o altă şcoală unde există un grup de elevi cu probleme similare.

Din păcate, numărul acestor specialişti este mult mai mic faţă de cel necesar, iar acest lucru face ca timpul alocat fiecărui copil să fie prea mic în raport cu nevoile lui.

Cozma dă ca exemplu situaţia Capitalei, unde în acest an s-a solicitat ajutor pentru 650 de elevi, pentru care sunt disponibili doar 62 de profesori de sprijin. Norma acestora este de 16 ore pe săptămână, pentru un număr variabil de copii, ceea ce face ca, în unele cazuri, un copil să beneficieze doar de o oră de sprijin personalizat.

Cererile pentru profesori de sprijin se pot depune oricând în timpul anului şcolar, însă este indicat să fie făcute în perioada martie-septembrie, când se stabilesc normele pentru dascăli.

"Dacă vine o cerere în luna noiembrie, va fi acceptată, însă copilul va fi introdus într-o grupă deja existentă, iar eficienţa intervenţiei scade", precizează Adrian Cozma.

Terapie logopedică la şcoală şi la grădiniţă

Un alt sprijin gratuit de care poate beneficia un copil cu dificultăţi de învăţare este terapia logopedică pentru tulburări de limbaj, care se face atât în şcoală, cât şi la grădiniţă. Procedura de solicitare a acestui ajutor este mai simplă decât în cazul profesorului de sprijin: părintele sau cadrul didactic sesizează centrul logopedic la care este arondată instituţia de învăţământ la care învaţă copilul, fără a fi nevoie de certificat de la Protecţia copilului.

De asemenea, dacă pe lângă dificultăţile de învăţare micuţul are şi probleme de adaptare şcolară, poate beneficia de consiliere psihopedagocică, la solicitarea părintelui sau a cadrului didactic. Pentru orice serviciu de acest tip este necesar acordul scris al unuia dintre părinţi.

Orice abuz trebuie sesizat la inspectoratul şcolar

Una dintre cele mai mari probleme pe care le întâmpină părinţii copiilor cu nevoi speciale este refuzul instituţiilor şcolare de a-i înscrie la începutul anului şcolar, tocmai din cauza de ficienţelor de care suferă.

Adrian Cozma spune că şcoala căreia îi este arondat domiciliul este obligată să accepte copilul, indiferent de problemele pe care le are acesta.

Dacă părinţii vor să-l înscrie în altă parte, dorinţa lor trebuie să fie justificată printr-o cerere depusă la grădiniţa sau la şcoala aleasă. Orice abuz şi discriminare întâlnite în aceste situaţii trebuie sesizate inspectoratului şcolar.

http://www.evz.ro/detalii/stiri/profeso ... 10995.html
dora
 
Posts: 3779
Joined: Fri Dec 05, 2003 7:37 am
Location: BUCURESTI

Previous

Return to GRADINITE,SCOLI, UNIVERSITATI

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

cron